แผ่นไม้โต๊ะปิงปอง

 จำหน่าย

แผ่นไม้โต๊ะปิงปองสำเร็จรูป

สำหรับโต๊ะที่ชำรุดสามารถเปลี่ยนได้เลย

*ขนาดความหนา 16 มิล. คู่ละ 2,500 บาท

*ขนาดความหนา 20 มิล. คู่ละ 2,700 บาท

*ขนาดความหนา 25 มิล. คู่ละ 4,000 บาท

**ราคาดังกล่าวอาจจะมีการปรับราคาขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือควรโทรสอบถามก่อนสั่งซื้อทุกครั้งครับ***

โทร. 092-798-3499