ติดต่อเรา


โทร. 092-798-3499
Line name : 0927983499


ติดต่อทำใบเสนอราคาโดยส่งรายละเอียด
1. ชื่อบริษัทฯ
2. ที่อยู่บริษัทฯ
3. ที่อยู่จัดส่งสินค้า
4. เลขที่เสียภาษีอากร
5. ชื่อผู้ติดต่อ-ประสานงาน
6. ตำแหน่ง
7. เบอร์โทรศัพท์ 2 เลขหมาย
8. อีเมลล์
9. ระบุสินค้าที่ต้องการให้เสนอราคา

แล้วให้ท่านส่งอีเมลล์มาที่นี่ครับ